News and events

“Tänk klusterorienterat” kring Horizon Europe och avancerade material
Vid dagens webinar presenterade Lars Montelius, GD för INL, vad...
Inbjudan webinar 14 april: Horizon Europe – hur ser prioriteringarna ut för avancerade material?
I EU:s ramprogram för forskning 2021-2027 ökar forskningssatsningarna. Genom de...
Follow SAAMs on Twitter and Linkedin
On Twitter you find us @saams_sweden and on Linkedin as...
Welcome to EuroNanoForum 2021, May 5-6
May 5-6, International Iberian Nanotechnology Laboratory, INL, hosts the major...
Responsible Innovation in Nanotech – Webinar March 2
During the past decade, "responsible research and innovation" (RRI) has...
SAAMs gör analys av sektorn för avancerade material i Sverige
Med hjälp av finansiering från bl.a. Stiftelsen för strategisk forskning...