News and events

Rapport: Kartläggning av aktörer inom avancerade material i Sverige
Avancerade material är möjliggörare för såväl konkurrenskraft som hållbar utveckling...
Inbjudan till webinar: Avancerade material – hur ser näringsliv och forskning i Sverige ut?
Avancerade material är en möjliggörare för utvecklingen i många delar...
EIT Raw Materials och avancerade material
Vid dagens webinar presenterade Per Storm, MD för EIT Raw...
Inbjudan till webinar 14 september: Avancerade material – ämnen som utvecklar
Avancerade material är en möjliggörare för utvecklingen i många delar...
“Avancerade material är en katalysator för utveckling inom andra områden”
Vid dagens SAAMs-webinar presenterade Agneta Richter-Dahlfors, professor vid KI och...
Inbjudan till webinar 26 maj: Avancerade material – ämnen som förenar
Avancerade material – ämnen som förenar  - webinar med Agnetha...