SAAMs verksamhet tar form – Läs senaste nyhetsbrevet

Senaste föreningsstämman före jul beslöt att SwedNanoTech byter namn och breddar sin verksamhet. Nya namnet är Swedish Association of Advanced Materials (SAAMs). Vi är nu i full gång med att dra igång aktiviteter i föreningen som tydligt visar hur vi skapar medlemsnytta och vad vi driver för frågor. Vi planerar...