Inbjudan till webinar 15 juni: Avancerade material – ämnen som utvecklar

Avancerade material är en möjliggörare för utvecklingen i många delar av samhället. När materialens egenskaper och funktioner förbättras sker framsteg också i råvarunäringar som gruv- och stålindustri. Det utvecklingssprång som nu sker i Norrbotten har stark koppling till materialutveckling, framställningen av ”grönt stål” och andra gröna initiativ.  Per Storm är...

Inbjudan webinar 14 april: Horizon Europe – hur ser prioriteringarna ut för avancerade material?

I EU:s ramprogram för forskning 2021-2027 ökar forskningssatsningarna. Genom de tre pelarna excellent forskning, globala utmaningar och konkurrenskraft samt innovativa Europa så ska EU vara i framkant av global forskning och innovation. Avancerade material, som t.ex. nanoteknologi, är en möjliggörare för hållbar utveckling i många delar av samhället. Vad betyder...

Welcome to EuroNanoForum 2021, May 5-6

May 5-6, International Iberian Nanotechnology Laboratory, INL, hosts the major European Conference on Nanotechnology.Under the Portuguese Presidency of the Council of the European Union in the first half of 2021, this year's edition of EuroNanoForum will address Nanotechnology and Advanced Materials as key elements in the drive towards a green and resilient...

SAAMs verksamhet tar form – Läs senaste nyhetsbrevet

Senaste föreningsstämman före jul beslöt att SwedNanoTech byter namn och breddar sin verksamhet. Nya namnet är Swedish Association of Advanced Materials (SAAMs). Vi är nu i full gång med att dra igång aktiviteter i föreningen som tydligt visar hur vi skapar medlemsnytta och vad vi driver för frågor. Vi planerar...