Inbjudan webinar 14 april: Horizon Europe – hur ser prioriteringarna ut för avancerade material?

I EU:s ramprogram för forskning 2021-2027 ökar forskningssatsningarna. Genom de tre pelarna excellent forskning, globala utmaningar och konkurrenskraft samt innovativa Europa så ska EU vara i framkant av global forskning och innovation. Avancerade material, som t.ex. nanoteknologi, är en möjliggörare för hållbar utveckling i många delar av samhället. Vad betyder...

Welcome to EuroNanoForum 2021, May 5-6

May 5-6, International Iberian Nanotechnology Laboratory, INL, hosts the major European Conference on Nanotechnology.Under the Portuguese Presidency of the Council of the European Union in the first half of 2021, this year's edition of EuroNanoForum will address Nanotechnology and Advanced Materials as key elements in the drive towards a green and resilient...

LICARA

I EU-projektet LICARA (Life Cycle Approach and human Risk Assessment) har konkreta verktyg och riktlinjer tagits för att underlätta för små och medelstora företag att analysera huruvida användning av nanomaterial kan vara ett alternativ för dem. Verktyget som utvecklats har fått namnet LICARA nanoSCAN och är webb-baserat. Finansiär: EUs sjunde ramprogram för forskning, FP7 Varaktighet: 2012–2014 SwedNanoTechs roll: Partner Mer info: läs...

Skogsbiomassa blir till hållbara nanocellulosa-baserade material

Målsättningen är att i en tvärvetenskaplig plattform av experter från universitet, institut och industri – KTH, Uppsala, Stockholms universitet, Innventia, SwedNanoTech, Stora Enso och BioBag – skapa förutsättningar för en framtida industriell produktion av förnybara, hälsomässigt säkra och funktionella plastkompositer av nanocellulosa. Finansiär: Formas Varaktighet: 2015–2018 SwedNanoTechs roll: Ansvar för projektets kommunikation...

Nationell påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial

Syftet med projektet är att mobilisera svenska aktörer inom nanosäkerhet och nanomaterial, identifiera teman som är relevanta ur svensk synpunkt, formulera en nationell samsyn samt skapa effektiva kanaler till EU-kommissionen för att påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020 inför nästa utlysningsperiod. Finansiär: VINNOVA Varaktighet: 2014–2015 SwedNanoTechs roll: Projektpartner Mer info: läs mer på www.vinnova.se, eller...

Nanoinnovation för konkurrenskraft

Syftet med projektet är att lyfta svenska företags efterfrågan av innovativa och hållbara lösningar baserade på nanoteknologi, samt visa på nanoteknologins betydelse för svensk konkurrenskraft. Finansiär: Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse (ÅForsk) Varaktighet: 2014–2015 SwedNanoTechs roll: Projektledare

NANOfutures

Syftet med NANOfutures är att optimera samverkan mellan europeiska och nationella plattformar, forskningsprogram och forskningsprojekt med anknytning till nanoteknik. Projektet syftar även till att hitta europeiska sektorsövergripande organisationer som arbetar för innovation och teknikutveckling samt i samverkan med både industri och akademi utveckla en färdplan för konkurrenskraftig europeisk nanoteknik. Finansiär: EUs...