Rapport: Kartläggning av aktörer inom avancerade material i Sverige

Avancerade material är möjliggörare för såväl konkurrenskraft som hållbar utveckling i samhället. För att öka förståelsen för avancerade material och visa på deras betydelse har vi gjort denna analys av aktörer inom avancerade material i Sverige.

Kartläggningen syftar till att teckna en översiktlig bild av vilka företag som i Sverige bedriver forskning och utveckling om och/eller tillverkning av ett urval av avancerade material, liksom vilka forskargrupper som bedriver forskning om samma material.

Rapporten kan du ladda ned här.

An English summary of the report is available here.