Rapport: Kartläggning av aktörer inom avancerade material i Sverige

Avancerade material är möjliggörare för såväl konkurrenskraft som hållbar utveckling i samhället. För att öka förståelsen för avancerade material och visa på deras betydelse har vi gjort denna analys av aktörer inom avancerade material i Sverige.

Kartläggningen syftar till att teckna en översiktlig bild av vilka företag som i Sverige bedriver forskning och utveckling om och/eller tillverkning av ett urval av avancerade material, liksom vilka forskargrupper som bedriver forskning om samma material.

Rapporten kan du ladda ned här.