Inbjudan till webinar: Avancerade material – hur ser näringsliv och forskning i Sverige ut?

Avancerade material är en möjliggörare för utvecklingen i många delar av samhället, ändå har vi inte någon närmare kännedom om hur näringslivet och forskningen ser ut i Sverige. Vid detta seminarium presenterar SAAMs en översiktlig analys av näringsliv och forskning inom området.

Tomas Åström, Faugert & Co Utvärdering presenterar studien och därefter kommenterar Nils Hannerz, Helena Malmqvist, Jernkontoret och Jan-Eric Sundgren, SAAMs vad studien betyder för näringsliv och forskning i Sverige.

Tid:                   Onsdag 6 oktober, 8.00-9.00

Plats:                Digitalt, klicka här för anmälan

Webinaret är kostnadsfritt och länk skickas några dagar innan till anmälda deltagare.