Inbjudan till webinar: Avancerade material – hur ser näringsliv och forskning i Sverige ut?

Avancerade material är en möjliggörare för utvecklingen i många delar av samhället, ändå har vi inte någon närmare kännedom om hur näringslivet och forskningen ser ut i Sverige. Vid detta seminarium presenterar SAAMs en översiktlig analys av näringsliv och forskning inom området. Tomas Åström, Faugert & Co Utvärdering presenterar studien...