EIT Raw Materials och avancerade material

Vid dagens webinar presenterade Per Storm, MD för EIT Raw Materials North, hur de arbetar med materialfrågor och avancerade material. För EU är resiliens, dvs. minskad risk för störningar i t.ex. värdekedjor, och den gröna omställningen i fokus. För detta behövs material, både nya råvaror och mer avancerade material med nya funktioner.

Sju faktorer som berör materialområdet som tog upp är:

  • lågkolsekonomin
  • tillgången till råvaror
  • nya sätt att finansiera gruvor
  • sociala kontrakt för gruvdrift
  • Big data och gruvor
  • geopolitiska frågor som hur man ska hantera t.ex. konfliktmineraler
  • Kompetensförsörjning

EIT jobbar på olika sätt med dessa frågor och de är också i fokus för den utvecklingen som sker i Sverige med t.ex. Northvolt, LKAB/Hybrit och H2 Green Steel.

Här finns ppt från webinaret samt den utlysning om livslångt lärande och PhD-skolor från EIT som diskuterades.