EIT Raw Materials och avancerade material

Vid dagens webinar presenterade Per Storm, MD för EIT Raw Materials North, hur de arbetar med materialfrågor och avancerade material. För EU är resiliens, dvs. minskad risk för störningar i t.ex. värdekedjor, och den gröna omställningen i fokus. För detta behövs material, både nya råvaror och mer avancerade material med...