Inbjudan till webinar 14 september: Avancerade material – ämnen som utvecklar

Avancerade material är en möjliggörare för utvecklingen i många delar av samhället. När materialens egenskaper och funktioner förbättras sker framsteg också i råvarunäringar som gruv- och stålindustri. Det utvecklingssprång som nu sker i Norrbotten har stark koppling till materialutveckling, framställningen av ”grönt stål” och andra gröna initiativ. 

Per Storm är ansvarig för EIT Raw Materials Innovation Hub North i Luleå. Vid detta webinar kommer han berätta om forskningskopplingen och hur EIT Raw Materials bidrar.

Tid:                Tisdag 14 september kl. 12.00-12.45

Plats:            Webinar, länk till seminariet skickas några dagar innan till anmälda deltagare.

Anmälan: Görs på denna länk.

Om föreläsaren

Per Storm är sedan 2017 vd och General Manager EIT RawMaterials North AB, den nordiska delen (Sverige, Norge, Danmark samt Irland) av European Institutes of Innovation and Technology Knowledge and Innovation Community inom material (KIC EIT RawMaterials). EIT RawMaterials handlägger, koordinerar och utvecklar implementationsnära forskning och innovation inom materialområdet i ovan nämnda länder. Per Strom var tidigare vd för prospekteringsföretaget Copperstone Resources AB och är Docent i Gruv- och Stålindustrins innovationsprocesser vid KTH.