Inbjudan till webinar: Avancerade material – hur ser näringsliv och forskning i Sverige ut?

Avancerade material är en möjliggörare för utvecklingen i många delar av samhället, ändå har vi inte någon närmare kännedom om hur näringslivet och forskningen ser ut i Sverige. Vid detta seminarium presenterar SAAMs en översiktlig analys av näringsliv och forskning inom området. Tomas Åström, Faugert & Co Utvärdering presenterar studien...

EIT Raw Materials och avancerade material

Vid dagens webinar presenterade Per Storm, MD för EIT Raw Materials North, hur de arbetar med materialfrågor och avancerade material. För EU är resiliens, dvs. minskad risk för störningar i t.ex. värdekedjor, och den gröna omställningen i fokus. För detta behövs material, både nya råvaror och mer avancerade material med...

Inbjudan till webinar 14 september: Avancerade material – ämnen som utvecklar

Avancerade material är en möjliggörare för utvecklingen i många delar av samhället. När materialens egenskaper och funktioner förbättras sker framsteg också i råvarunäringar som gruv- och stålindustri. Det utvecklingssprång som nu sker i Norrbotten har stark koppling till materialutveckling, framställningen av ”grönt stål” och andra gröna initiativ.  Per Storm är...