“Avancerade material är en katalysator för utveckling inom andra områden”

Vid dagens SAAMs-webinar presenterade Agneta Richter-Dahlfors, professor vid KI och chef för AIMES*, hur de arbetar tvärdisciplinärt för att skapa nya användningsområden för olika material. Ett av många material de arbetar med är cellulosa som var exempel för dagen.

Genom att utveckla en ny analysmetod som kan analysera biofilm skapades förutsättningar för både ny grundforskning och industriella tillämpningar. Det senare handlar om bl.a. nya produkter av cellulosa från skog och hav, diagnostik för urinvägsinfektioner och filtrering av tumörceller.

Detta möjliggjordes genom att arbeta tvärvetenskapligt och i gränslandet mellan olika discipliner, branscher och samhällsbehov för att testa och utveckla. Nu arbetar AIMES med tillämpningar inom medtech, biotech, greentech, foodtech och konsumentprodukter. När ämnen förenas uppstår det nya. Läs mer om AIMES i deras årsrapport.

*AIMES – Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences