Inbjudan till webinar 26 maj: Avancerade material – ämnen som förenar

Avancerade material – ämnen som förenar  – webinar med Agnetha Richter Dahlfors

Avancerade material är en möjliggörare för utvecklingen i många delar av samhället, ändå arbetar man ofta med materialutveckling i silostrukturer. 

Agneta Richter Dahlfors kommer att berätta hur man dels kan hitta tillämpningar av nya material in om olika områden samt skapa nya funktioner. Nyckeln till ett sådant arbetssätt är miljöer som tillåter interdisciplinärt arbete, antingen genom samarbeten över ämnesgränserna eller för att individen har så kallad ”intrinsically interdisciplinary” kompetens.

Tid:                Onsdag 26 april kl. 12.00-12.45

Plats:             Webinar, länk till seminariet skickas några dagar innan till anmälda deltagare.

Anmäl dig på denna länk.

Om föreläsaren

Agneta Richter Dahlfors är professor vid KI och chef för AIMES – Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences. Hon forskar i gränslandet mellan mikrobiologi/infektioner, neurovetenskap, medicin och kemi. Fokus är på att med kunskap från flera olika områden definiera sjukdomsmekanismerna av bakteriella infektioner och att skapa ny teknik för neuromodulering.