“Tänk klusterorienterat” kring Horizon Europe och avancerade material

Vid dagens webinar presenterade Lars Montelius, GD för INL, vad Horizon Europe betyder för området avancerade material. I och med att EU nu fokuserar kring fem missioner som det sedan kommer utlysas program från, gäller det för aktörer inom området tänker hur olika ämnesområden kopplar till de olika samhällsutmaningarna. Här behövs ett ledarskap för att företag och forskning inom olika områden skapa bra samarbeten i linje med EU:s ambitioner.

De ppt som visades kommer inom kort att läggas här.