Skogsbiomassa blir till hållbara nanocellulosa-baserade material

Målsättningen är att i en tvärvetenskaplig plattform av experter från universitet, institut och industri – KTH, Uppsala, Stockholms universitet, Innventia, SwedNanoTech, Stora Enso och BioBag – skapa förutsättningar för en framtida industriell produktion av förnybara, hälsomässigt säkra och funktionella plastkompositer av nanocellulosa.

Finansiär: Formas

Varaktighet: 2015–2018

SwedNanoTechs roll: Ansvar för projektets kommunikation

Mer info: läs mer på www.formas.se eller kontakta projektets koordinator Ulrica Edlund, KTH, [email protected]