Nationell påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial

Syftet med projektet är att mobilisera svenska aktörer inom nanosäkerhet och nanomaterial, identifiera teman som är relevanta ur svensk synpunkt, formulera en nationell samsyn samt skapa effektiva kanaler till EU-kommissionen för att påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020 inför nästa utlysningsperiod.

Finansiär: VINNOVA

Varaktighet: 2014–2015

SwedNanoTechs roll: Projektpartner

Mer info: läs mer på www.vinnova.se, eller kontakta projektets koordinator Rudolf Reuter, Nordmiljö[email protected]