NANoREG

NANoREG involverar 59 europeiska partners och syftar till att bistå regulatoriska myndigheter och lagstiftare med information kring säkerhet och miljöpåverkan för olika nanomaterial. Detta genom vetenskaplig utvärdering av data och testmetoder samt framtagning av nya metoder för att karakterisera materialen.

Såväl industriella och akademiska partners som regulatoriska myndigheter deltar i projektet. De svenska aktörer som är engagerade i NANoREG är Karolinska Institutet, SP, Lunds universitet, Chalmers, Kemikalieinspektionen, AkzoNobet PPC och SwedNanoTech.

Finansiär: EUs sjunde ramprogram för forskning, FP7

Varaktighet: 2013–2017

SwedNanoTechs roll: Medlem i den nationella styrgruppen

Mer info: läs mer på www.nanoreg.eu eller kontakta NANoREGs nationella koordinator Roland Grafström, Karolinska Institutet[email protected]