Nanoinnovation för konkurrenskraft

Syftet med projektet är att lyfta svenska företags efterfrågan av innovativa och hållbara lösningar baserade på nanoteknologi, samt visa på nanoteknologins betydelse för svensk konkurrenskraft.

Finansiär: Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse (ÅForsk)

Varaktighet: 2014–2015

SwedNanoTechs roll: Projektledare