NANOfutures

Syftet med NANOfutures är att optimera samverkan mellan europeiska och nationella plattformar, forskningsprogram och forskningsprojekt med anknytning till nanoteknik. Projektet syftar även till att hitta europeiska sektorsövergripande organisationer som arbetar för innovation och teknikutveckling samt i samverkan med både industri och akademi utveckla en färdplan för konkurrenskraftig europeisk nanoteknik.

Finansiär: EUs sjunde ramprogram för forskning, FP7

Varaktighet: 2010–2017

SwedNanoTechs roll: Nationell kontaktorganisation samt vice ordförande för arbetsgruppen Networking.

Mer info: läs mer på www.nanofutures.eu