Materialvetenskap – ett styrkeområde

SwedNanoTech samarbetar med Länsstyrelsen Stockholm för att se på möjligheterna för att skapa en gemensam KET-plattform i Stockholm-Uppsalaregionen.

Från SwedNanoTechs sida har det gjorts en kartläggning över materialföretag/institut mfl i regionen och är nu i fasen av att ta vidare underlaget för en eventuell ansökan.

Varaktighet: 2017