LICARA

I EU-projektet LICARA (Life Cycle Approach and human Risk Assessment) har konkreta verktyg och riktlinjer tagits för att underlätta för små och medelstora företag att analysera huruvida användning av nanomaterial kan vara ett alternativ för dem. Verktyget som utvecklats har fått namnet LICARA nanoSCAN och är webb-baserat.

Finansiär: EUs sjunde ramprogram för forskning, FP7

Varaktighet: 2012–2014

SwedNanoTechs roll: Partner

Mer info: läs mer på www.licara.eu