Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Vilka hinder finns för svensk nanoforskning att bli nya företag och tjänster? Vilka åtgärder behöver göras nu för att skapa förutsättningar för morgondagen?

Agendan Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling ger både en översikt över utmaningar för nanoinnovation och förslag på åtgärder och lösningar. Agendan har tagits fram i ett samarbete mellan svensk storindustri, utvecklingsföretag, forskningsinstitut, universitet och ickestatliga organisationer, med SwedNanoTech som koordinator.

Syftet med arbetet var att skapa ett konsortium med relevanta aktörer för att tillsammans formulera hinder och lösningar för svenska innovationer baserade på nanoteknik.

Fem åtgärder identifieras i agendan :

  • Stärka kommersialiseringen
  • Stärka legitimiteten
  • Upprätthålla en god kunskapsbas
  • Stimulera starka drivkrafter
  • Stärka och underhålla gemensamma resurser

Läs agendan Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling här