SAAMs verksamhet tar form – Läs senaste nyhetsbrevet

Senaste föreningsstämman före jul beslöt att SwedNanoTech byter namn och breddar sin verksamhet. Nya namnet är Swedish Association of Advanced Materials (SAAMs).

Vi är nu i full gång med att dra igång aktiviteter i föreningen som tydligt visar hur vi skapar medlemsnytta och vad vi driver för frågor.

Vi planerar också vårens månadsvisa webinarier och kommer inom kort att dra igång en analys av vilka företag som finns och vilken forskning som bedrivs inom avancerade material i Sverige. Mer info om detta kommer med finnas här på webben och i kommande nyhetsbrev. 

Länk till senaste nyhetsbrevet:
https://ui.ungpd.com/Issues/faa5c363-2c9e-4c85-a7d3-4324ae0ea7fc