SAAMs gör analys av sektorn för avancerade material i Sverige

Med hjälp av finansiering från bl.a. Stiftelsen för strategisk forskning kommer SAAMs att under våren 2021 göra en analys av sektorn för avancerade material. Denna består av en kvantitativ analys som bygger på statistik och ekonomiska data samt en kvalitativ del som bygger på intervjuer med företag inom området.

Målet med studien är att ta fram en faktabaserad rapport som kan användas för att beskriva vad avancerade material är och varför detta är ett viktigt område för Sverige.

Syftet med den kvantitativa analysen är få en bra bild av vilka företag, stora som start-ups, som finns i olika branscher, var de finns och hur de bidrar till samhällsutveckling (arbetstillfällen, lönsamhet etc.). Forskningen inom området samt vilka myndigheter och organisationer som finns ska också beskrivas.

Syftet med den kvalitativa intervjustudien är att beskriva vad och hur olika företag arbetar genom att ge exempel på stora företag, start-ups m.m. som finns i olika branscher samt vill forskningsbehov de har.

Det finns en hel del dokument och initiativ som pekar ut ambitioner och inriktningar för avancerade material i Sverige som t.ex. Färdplan för industrin samt SwedNanoTechs roadmap för hur sektorn kan utvecklas. Men detta blir den första analysen sedan 2007 av hur sektorn, dvs. företag, forskning och organisationer/myndigheter, som arbetar med avancerade material samlat ser ut.

Har du frågor kring analyserna så kontakta Thomas Malmer på [email protected]