Inbjudan till webinar 15 juni: Avancerade material – ämnen som utvecklar

Avancerade material är en möjliggörare för utvecklingen i många delar av samhället. När materialens egenskaper och funktioner förbättras sker framsteg också i råvarunäringar som gruv- och stålindustri. Det utvecklingssprång som nu sker i Norrbotten har stark koppling till materialutveckling, framställningen av ”grönt stål” och andra gröna initiativ.  Per Storm är...

Inbjudan webinar 14 april: Horizon Europe – hur ser prioriteringarna ut för avancerade material?

I EU:s ramprogram för forskning 2021-2027 ökar forskningssatsningarna. Genom de tre pelarna excellent forskning, globala utmaningar och konkurrenskraft samt innovativa Europa så ska EU vara i framkant av global forskning och innovation. Avancerade material, som t.ex. nanoteknologi, är en möjliggörare för hållbar utveckling i många delar av samhället. Vad betyder...

Welcome to EuroNanoForum 2021, May 5-6

May 5-6, International Iberian Nanotechnology Laboratory, INL, hosts the major European Conference on Nanotechnology.Under the Portuguese Presidency of the Council of the European Union in the first half of 2021, this year's edition of EuroNanoForum will address Nanotechnology and Advanced Materials as key elements in the drive towards a green and resilient...

LICARA

I EU-projektet LICARA (Life Cycle Approach and human Risk Assessment) har konkreta verktyg och riktlinjer tagits för att underlätta för små och medelstora företag att analysera huruvida användning av nanomaterial kan vara ett alternativ för dem. Verktyget som utvecklats har fått namnet LICARA nanoSCAN och är webb-baserat. Finansiär: EUs sjunde ramprogram för forskning, FP7 Varaktighet: 2012–2014 SwedNanoTechs roll: Partner Mer info: läs...

Skogsbiomassa blir till hållbara nanocellulosa-baserade material

Målsättningen är att i en tvärvetenskaplig plattform av experter från universitet, institut och industri – KTH, Uppsala, Stockholms universitet, Innventia, SwedNanoTech, Stora Enso och BioBag – skapa förutsättningar för en framtida industriell produktion av förnybara, hälsomässigt säkra och funktionella plastkompositer av nanocellulosa. Finansiär: Formas Varaktighet: 2015–2018 SwedNanoTechs roll: Ansvar för projektets kommunikation...